EN

Funkcje Unidoc

Wszystko, co potrzebne do efektywnego zarządzania

Repozytorium dokumentów

Zgromadź wszystkie dokumenty firmowe w dowolnej postaci z dowolnego źródła (jak skrzynki e-mail, urządzenia skanujące) w jednym miejscu i wspólnie pracuj nad nimi ze swoimi współpracownikami.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłaj wewnętrzne wiadomości do grup użytkowników (np. jednostek organizacyjnych) lub do wybranych osób. Śledź historię wątków dyskusyjnych dotyczących konkretnych dokumentów lub spraw.

Tworzenie wzorów dokumentów

Zdefiniuj wzory dokumentów dla Twojej firmy (np. papier firmowy, wzorzec oferty) w postaci szablonów i pozwól aby system generował je dla Ciebie automatycznie.

Monitorowanie spraw biznesowych

Monitoruj swoje sprawy biznesowe (jak oferty, reklamacje) oraz zasoby (jak urządzenia, samochody) w łatwy i jednolity sposób.

Elastyczne rejestry

Stwórz własne widoki z danymi (np. upływające terminy ważności ofert) używając elastycznego i zunifikowanego widoku rejestru, korzystając z zaawansowanych funkcji filtrowania danych.

Edycja dokumentów

Zapomnij o poszukiwaniu aktualnej wersji dokumentu. Możesz tworzyć wszystkie swoje dokumenty bezpośrednio w przeglądarce i edytować za pośrednictwem swojego ulubionego pakietu biurowego.

Zarządzanie kontaktami

Stwórz bazę wszystkich kontaktów firmowych i przechowuj je w jednym, łatwym do wyszukiwania archiwum. Monitoruj aktywność swojego zespołu handlowego.

Ścisła integracja z pocztą e-mail

Nie musisz śledzić wszystkich zdarzeń w systemie. Będziesz zawsze informowany o wszystkich ważnych wydarzeniach jakie dzieją się w Twojej firmie poprzez e-mail.

Tworzenie raportów

Zdefiniuj własne szablony i automatycznie twórz raporty z widoku rejestru. Na przykład księgę korespondecji przychodzącą i wychodzącej w formacie Poczty Polskiej.

Łatwe wyszukiwanie

Łatwo wyszukaj wszystkie potrzebne informacje, również w treści dokumentów za pomocją globalnego pola wyszukiwania - tak samo jak w wyszukiwarce Google.

Pamiętaj o wszystkim

Zdefiniuj przypomnienia przypisane do poszczególnych dokumentów, spraw i zasobów. Otrzymuj powiadomienia o wymagananych czynnościach na bieżąco i w odpowiednim momencie.

Zarządzanie kancelarią

Zdefiniuj wszystkie swoje punkty wysyłki poczty i obsługuj ją w postaci cyfrowej. Korzystaj z ksiąg wejścia i wyjścia aby znaleźć dowolną korespondencję wysłaną z lub przysłaną do Twojej firmy.

Zarządzanie zadaniami

Przydzielaj zadania do osób odpowiedzialnych i kontroluj ich rezultat. Przypisuj zadania do dokumentów, spraw biznesowych i zasobów. Śledź historię wykonywanych działań na bieżąco.

Zarządzanie pracownikami

Używaj panelu zarządzania aby zobaczyć co aktualnie robią Twoi pracownicy i trzymaj rękę na pulsie spraw bieżących. Skorzystaj z funkcji historii działań aby zobaczyć kto, kiedy i w jakich warunkach podejmował daną decyzję.

Zarządzanie procesami PREMIUM

Zdefiniuj procesy obiegu dokumentów oraz spraw biznesowych i pozwól aby system wykonywał je automatycznie i dystrubuował równomiernie pracę pomiędzy Twoimi pracownikami.

Zamów teraz

Lub zainstaluj całkowicie bezpłatną wersję Unidoc, korzystając z naszego darmowego pakietu

Free

PLN 0 /USER

za darmo na zawsze

Pobierz i zainstaluj
 • 10 użytkowników
 • nieograniczone kancelarie
 • bpm brak modułu
 • społecznościowe wsparcie
 • nieograniczone aktualizacje
 • brak subskrypcji

Premium 20

PLN 500 /USER

opłata jednorazowa

Zamów teraz
 • 10 lub 20 użytkowników
 • nieograniczone kancelarie
 • bpm moduł
 • profesjonalne wsparcie
 • 1 rok subskrypcji (*)
 • 250 zł/user przedłużenie (*)

Premium 50

PLN 400 /USER

opłata jednorazowa

Zamów teraz
 • 50 użytkowników
 • nieograniczone kancelarie
 • bpm moduł
 • profesjonalne wsparcie
 • 1 rok subskrypcji (*)
 • 200 zł/user przedłużenie (*)

Jeśli potrzebujesz więcej niż 50 użytkowników, skontaktuj się z nami.

(*) Co to jest subskrycja? Jeśli zamawiasz wersję premium, wraz z nią otrzymujesz roczne profesjonalne wsparcie technicze z 48-godzinnym SLA oraz 12 miesięcy aktualizacji produktu. Kiedy ten okres się kończy, możesz bez żadnych ograniczeń, bez limitu czasowego oraz bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów korzystać dalej z systemu. Aby (opcjonalnie) przedłużyć profesjonalne wsparcie techniczne oraz możliwość aktualizacji systemu na kolejny rok, należy zakupić przedłużenie subskrypcji.

Docker

Zainstaluj Unidoc dla Windows, Mac lub Linux w ciągu kilku minut

Używamy technologii Docker aby umożliwić szybką instalację i uruchomienie systemu pod dowolnym systemem operacyjnym

1. Zainstaluj Docker

W pierwszym kroku zainstaluj Dockera. Można to zrobić w systemie Windows, Mac, Linux lub na wybranych platformach Cloud.

Aby zainstalować Dockera w systemie Mac, Linux lub na wybranych platformach Cloud, wykorzystaj instrukcję instalacji ze strony Dockera.

Aby zainstalować Dockera w systemie Windows przełącz się na zakładkę Instalacja i uruchomienie (Windows), ponieważ polecenia wykonywane w systemie Windows mają inną konstrukcję.

Uwaga, zakładamy że wszystkie poniższe polecenia wykonujemy jako użytkownik uprzywilejowany, czyli przy użyciu polecenia sudo lub po przełączeniu się na konto root.

2. Zainstaluj obraz Unidoc

W drugim kroku pobierz obraz Unidoc z naszego repozytorium. Można to zrobić za pomocą jednego prostego polecenia:

$ docker pull unidoc/unidoc

Następnie zaczekaj na pełne na pobranie obrazu i sprawdź czy wszystko zostało poprawnie zainstalowane:

$ docker images
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED VIRTUAL SIZE
unidoc/unidoc latest 2309acea93c8 3 hours ago 1.165 GB

3. Pierwsze uruchomienie

Kolejny krok to pierwsze uruchomienie kontenera Dockera z pobranego obrazu, co można zrobić za pomocą kolejnego polecenia (uwaga, wszystkie kroki do tego momentu wykonujemy tylko raz na danym systemie operacyjnym):

$ docker run -p 8080:8080 -p 8090:22 -t -i --name=unidoc unidoc/unidoc /bin/bash

Po wykonaniu powyższego polecenia powinieneś zostać przeniesiony do uruchomionego kontenera Dockera. Sprawdzimy czy wszystko jest OK, a na końcu wyjdziemy z kontenera za pomocą polecenia exit:

root@23951e6e7d56:/# ls root
libreoffice unidoc unidoc-custom.sh unidoc-redeploy.sh unidoc-start.sh unidoc-stop.sh
root@23951e6e7d56:/# exit
exit

Po wyjściu z konsoli, kontener Dockera zostanie zatrzymany. Sprawdźmy czy kontener faktycznie został zatrzymany. To polecenie pokazuje wszytkie aktualnie uruchomione kontenery:

$ docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

Nie mamy żadnego uruchomionego systemu, ale możemy sprawdzić czy nasz kontener wciąż tu jest. To polecenie pokazuje wszystkie kontenery Dockera, również te zatrzymane:

$ docker ps -a
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
23951e6e7d56 unidoc/unidoc "/bin/bash" 7 minutes ago Exited (0) 7 minutes ago unidoc

OK, nasz kontener jest zainstalowany, a jego nazwa to unidoc.

4. Uruchamianie Unidoc

Uruchomienie systemu Unidoc odbywa się za pomocą dwóch prostych poleceń. Pierwszym z nich startujemy wcześniej utworzony kontener Dockera:

$ docker start unidoc

Po uruchomieniu tego polecenia zostanie teraz uruchomiony system operacyjny kontera, ale jeszcze nie sam Unidoc. Aby uruchomić Unidoc musisz wykonać drugie polecenie:

$ docker exec unidoc /root/unidoc-start.sh

Przy pierwszym uruchomieniu dzieje się sporo rzeczy. Przede wszystkim pobierana jest najnowsza wersja systemu Unidoc z naszej strony. Należy zatem upewnić się że serwer jest podłączony do internetu oraz poczekać chwilę na pobranie paczki z systemem. Po pobraniu najnowszej wersji, Unidoc zostanie uruchomiony i wyświetli w konsoli swoje logi. Typowa instalacja powinna zakończyć czymś takim:

INFO: Server startup in 39428 ms

Jeśli dotarłeś do tego kroku, to w tym momencie masz już zainstalowany i uruchomiony system Unidoc na swoim serwerze. System jest dostępny teraz pod adresem http://localhost:8080 (lub w sieci wewnętrzej pod IP lub nazwą hosta Twojego serwera). Możesz teraz zalogować się na konto administratora systemu używając loginu: admin i hasła: admin.

Po uruchomieniu kontenera pozostajesz podłączony do konsoli Unidoc i możesz obserwować logi systemu. Aby odłączyć się od konsoli i pozwolić na pracę systemu w tle, naciśnij CTRL+C.

5. Zatrzymywanie Unidoc

Jeśli chcesz zatrzymać kontener, w pierwszej kolejności musisz zatrzymać Unidoc:

$ docker exec unidoc /root/unidoc-stop.sh

I w drugim kroku zatrzymać cały kontener Dockera:

$ docker stop unidoc

1. Zainstaluj Docker

W pierwszym kroku zainstaluj Dockera. Można to zrobić w systemie Windows, Mac, Linux lub na wybranych platformach Cloud.

Aby zainstalować Dockera w systemie Windows, wykorzystaj instrukcję instalacji ze strony Dockera.

Aby zainstalować Dockera w systemie Mac, Linux lub na wybranych platformach Cloud, przełącz się na zakładkę Instalacja i uruchomienie, ponieważ polecenia wykonywane w systemach *nix mają inną konstrukcję.

Do wykonywania wszystkich poniższych poleceń będziemy używać Docker Quickstart Terminal. Uruchom ten terminal z ikony na pulpicie po zakończeniu instalacji Dockera.

Przy pierwszym uruchomieniu Docker Quickstart Terminal upewnij się, że żaden antywirus nie wyświetla ostrzeżeń dotyczących uruchamiania plików wykonywalnych Dockera. Jeśli widzisz takie ostrzeżenia (np. że plik wykonywalny Dockera został uruchomiony w trybie sandbox), wyłącz kontrolę antywirusa dla wszystkich plików wykonywalnych Dockera.

2. Zainstaluj obraz Unidoc

W drugim kroku pobierz obraz Unidoc z naszego repozytorium. Można to zrobić za pomocą jednego prostego polecenia:

$ docker pull unidoc/unidoc

Następnie zaczekaj na pełne na pobranie obrazu i sprawdź czy wszystko zostało poprawnie zainstalowane:

$ docker images
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED VIRTUAL SIZE
unidoc/unidoc latest 2309acea93c8 3 hours ago 1.165 GB

3. Pierwsze uruchomienie

Kolejny krok to pierwsze uruchomienie kontenera Dockera z pobranego obrazu, co można zrobić za pomocą kolejnego polecenia (uwaga, wszystkie kroki do tego momentu wykonujemy tylko raz na danym systemie operacyjnym):

$ docker run -p 8080:8080 -p 8090:22 -t -i --name=unidoc unidoc/unidoc bash

Po wykonaniu powyższego polecenia powinieneś zostać przeniesiony do uruchomionego kontenera Dockera. Sprawdzimy czy wszystko jest OK, a na końcu wyjdziemy z kontenera za pomocą polecenia exit:

root@23951e6e7d56:/# ls root
libreoffice unidoc unidoc-custom.sh unidoc-redeploy.sh unidoc-start.sh unidoc-stop.sh
root@23951e6e7d56:/# exit
exit

Po wyjściu z konsoli, kontener Dockera zostanie zatrzymany. Sprawdźmy czy kontener faktycznie został zatrzymany. To polecenie pokazuje wszytkie aktualnie uruchomione kontenery:

$ docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

Nie mamy żadnego uruchomionego systemu, ale możemy sprawdzić czy nasz kontener wciąż tu jest. To polecenie pokazuje wszystkie kontenery Dockera, również te zatrzymane:

$ docker ps -a
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
23951e6e7d56 unidoc/unidoc "/bin/bash" 7 minutes ago Exited (0) 7 minutes ago unidoc

OK, nasz kontener jest zainstalowany, a jego nazwa to unidoc.

4. Uruchamianie Unidoc

Uruchomienie systemu Unidoc odbywa się za pomocą dwóch prostych poleceń. Pierwszym z nich startujemy wcześniej utworzony kontener Dockera:

$ docker start unidoc

Po uruchomieniu tego polecenia zostanie uruchomiony system operacyjny kontera, ale jeszcze nie sam Unidoc. Aby uruchomić Unidoc musisz wykonać drugie polecenie:

$ docker exec unidoc bash -c "exec /root/unidoc-start.sh"

Przy pierwszym uruchomieniu dzieje się sporo rzeczy. Przede wszystkim pobierana jest najnowsza wersja systemu Unidoc z naszej strony. Należy zatem upewnić się że serwer jest podłączony do internetu oraz poczekać chwilę na pobranie paczki z systemem. Po pobraniu najnowszej wersji, Unidoc zostanie uruchomiony i wyświetli w konsoli swoje logi. Typowa instalacja powinna zakończyć czymś takim:

INFO: Server startup in 39428 ms

Jeśli dotarłeś do tego kroku, to w tym momencie masz już zainstalowany i uruchomiony system Unidoc na swoim serwerze. Na razie system jest dostępny spod Twojego hosta na adresie IP wskazywanym przez poniższe polecenie (domyślnie jest to 192.168.99.100):

$ docker-machine ip default

Wpisz http://192.168.99.100:8080 w przeglądarce (lub inny adres IP wskazywany przez polecenie docker-machine). Możesz się teraz zalogować do systemu Unidoc za pomocą nazwy użytkownika: admin i hasła: admin.

Po uruchomieniu kontenera pozostajesz podłączony do konsoli Unidoc i możesz obserwować logi systemu. Aby odłączyć się od konsoli i pozwolić na pracę systemu w tle, naciśnij CTRL+C. Po odłączeniu się od konsoli możesz też zamknąć terminal Dockera.

5. Zatrzymywanie Unidoc

Jeśli chcesz zatrzymać kontener, w pierwszej kolejności musisz zatrzymać Unidoc:

$ docker exec unidoc bash -c "exec /root/unidoc-stop.sh"

I w drugim kroku zatrzymać cały kontener Dockera:

$ docker stop unidoc

6. Dostęp z sieci

Unidoc jest dostępny na porcie 8080 pod adresem IP wirtualnego interfejsu sieciowego Dockera. Aby umożliwić dostęp do niego zarówno pod adresem http://localhost jak i z sieci wewnętrznej, należy skonfigurować zasadę firewall forwardującą port 80 na interfejsie sieciowym hosta do portu 8080 wirtualnego interfejsu sieciowego Dockera.

Jak zainstalować dedykowaną wersję Unidoc?

Oferujemy na życzenie dostosowaną do wymagań klienta wersję systemu Unidoc. W takim przypadku nasz klient otrzymuje dedykowany plik unidoc.war, zawierający cały system. Aby wdrożyć taką wersję, musisz mieć świeżo zainicjowany kontener Unidoc (wykonane kroki 1-2-3 z instrukcji instalacji). Dalej w pierwszej kolejności musisz wyłączyć automatyczne aktualizacje systemu, aby nie włączały się przy każdym starcie. Odbywa się to za pomocą tego polecenia:

$ docker exec unidoc /root/unidoc-custom.sh enable
###########################################################################
# Unidoc custom version script
###########################################################################

Currently you use standard Unidoc version

###########################################################################
# Enabling custom Unidoc version
###########################################################################

OK, teraz powinieneś przygotować swoją kopię unidoc.war i wykonać to polecenie, aby zainstalować dedykowaną kopię do kontenera (wykonaj to będąc w katalogu hosta, w którym znajduje się plik unidoc.war):

$ docker cp unidoc.war unidoc:/root/unidoc/war

W ostatnim kroku, należy wskazać kontenerowi, że powinien odtworzyć nową wersję systemu Unidoc z uprzednio zaistalowanej dedykowanej kopii unidoc.war:

$ docker exec unidoc /root/unidoc-redeploy.sh

To wszystko, teraz możesz uruchomić swoją dedykowaną wersję w taki sam sposób jak standardową.

Jak przenieść Unidoc na port 80?

Jeżeli pamiętasz, pierwsze uruchomienie systemu odbywa się za pomocą tego polecenia:

$ docker run -p 8080:8080 -p 8090:22 -t -i --name=unidoc unidoc/unidoc /bin/bash

8080 jest numerem portu pod którym interfejs sieciowy kontenera Dockera będzie przypięty do intefejsu sieciowego hosta. Tak więc wystarczy tylko zmienić ten port na:

$ docker run -p 80:8080 -p 8090:22 -t -i --name=unidoc unidoc/unidoc /bin/bash

Jak zarządzać uruchomioną instancją systemu?

Raz jeszcze przypomnijmy sobie polecenie uruchamiające kontener po raz pierwszy:

$ docker run -p 8080:8080 -p 8090:22 -t -i --name=unidoc unidoc/unidoc /bin/bash

Kontener Dockera uruchamia swój własny serwer SSH (działa on wewnątrz kontenera na porcie 22) i jest przypięty do portu interfejsu sieciowego hosta o numerze 8090. Tak więc, aby wejść do shella wystarczy wykonać to polecenie:

$ ssh -p 8090 root@localhost

Jakie jest hasło użytkownika root? Unidoc generuje je jako losowy ciąg znaków w trakcie pierwszego uruchomienia, i wyświetla je zawsze przy starcie:

###########################################################################
# Setting root password to: Doh0ooy6AF
###########################################################################

Jak umożliwić nam wsparcie techniczne Twojego systemu?

Po prostu wystaw nam port 8090 na swoim hoście i udostępnij nam hasło roota. Jeżeli jednak nie potrzebujesz zarządzania swoim serwerem z zewnątrz, radzimy trzymać ten port zamknięty w firewallu systemu hosta.

Jakie są komponenty systemu Unidoc?

Tutaj znajdziesz skrót informacji na temat komponentów systemu Unidoc oraz jego struktury katalogów:

 • Unidoc używa skryptów z /root/*.sh
 • Java, Tomcat i wbudowany serwer LibreOffice są zainstalowane w /opt. Możesz zwiększyć ilość pamięci przydzielonej do maszyny wirtualnej Java (w której startuje Unidoc) w skrypcie uruchomieniowym Tomcata /opt/apache-tomcat-6.0.36/bin/catalina.sh, zmieniając domyślny parametr -Xmx1512m w wierszu 226.
 • Mysql znajduje się w standardowej lokalizacji systemu Debian a jego pliki konfiguracyjne znajdują się w katalogu /etc/mysql
 • Sam Unidoc jest umieszczony w /var/unidoc/webapps/ROOT
 • Repozytorium plików Unidoc jest zlokalizowane w /var/unidoc/data/repository, a indeks wyszukiwania pełnotekstowego Lucene w: /var/unidoc/data/index
 • Plik konfiguracyjny Unidoc, używany podczas instalowania nowej wersji systemu, jest umieszczony w /root/unidoc/config/applicationContext.properties
 • Domyślna licencja Unidoc, używana podczas instalowania nowej wersji systemu, jest umieszczona w /root/unidoc/config/licence
 • Unidoc może automatycznie zasysać skany dokumentów bezpośrednio z urządzeń skanujących. Aby uruchomić tą funkcję, powinieneś wystawić ten katalog poprzez FTP, SMB lub jakikolwiek inny protokół obsługiwany przez Twoje urządzenie skanujące: /var/unidoc/data/inbox

Instrukcja instalacji (video)

Jak zainstalować Unidoc dla Dockera w ciągu 8 minut

Copyright 2015 Unidoc